Podniková kolektivní smlouva ČD Cargo,a.s., na rok 2018

Podniková kolektivní smlouva Českých drah, a.s., na rok 2018

Podniková kolektivní smlouva Správa železniční dopravní cesty, státní organizace na rok 2018-19

Metodická příručka Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Zaměstnanecké jízdné v roce 2018

Informace k platnosti zaměstnaneckých jízdních výhod ČD od 01. ledna 2018

Seznam všech komerčních vlaků

Seznam nepovinně místenkových vlaků

 

v levém menu

 

aktualizováno 01.02.2018